Copyright 2024 - Joodse Begraafplaats Assen

In de hier opgenomen twee genealogische studies zijn de genealogieën van de eerste Joodse inwoners van Assen, ook wel de "patriarchen genoemd", uitgewerkt.  Zij vormden met hun familieleden het begin van de Joodse gemeenschap in Assen.

In de vervolg studie is de onderzochte periode uitgebreid en worden de stambomen uitgewerkt van de Joodse gezinshoofden, die zich tussen 1800 en 1850 zich te Assen vestigden. Toen had de Joodse gemeenschap een omvang van 166 personen. Het gaat in deze uitbreiding vooral om de nieuwkomers, families die gedurende kortere of langere tijd te Assen woonden.

 

 

 

 

 

 

Zoekterm invullen + 'Enter'