Copyright 2024 - Joodse Begraafplaats Assen

Het eerste wat u opvalt, wanneer u de begraafplaats opkomt, zijn de grafstenen. Daarom is de eerste afdeling van deze website aan die grafstenen gewijd.

In deze afdeling wordt informatie gegeven over de gemarkeerde graven. Op de Joodse begraafplaats Assen worden de graven op twee manieren gemarkeerd: door grafstenen en grafpaaltjes. De met grafpaaltjes gemarkeerde graven zijn de graven van mensen, overleden in het kamp Westerbork en begraven te Assen. Informatie over deze groep is elders op deze website te vinden.


Kaart
Om te beginnen de kaart die Lé Vos van “zijn” begraafplaats maakte met een nummering van de graven.

Persoonsregister
Op de kaart staan alleen nummers, geen namen. Daarom dit document, waarin u de namen leest die bij die grafnummers horen.

Grafplan
Om u te helpen uw weg op de begraafplaats te vinden dit document. Per vak en per rij wordt aangegeven, welke personen daar begraven zijn.

Ontbrekend
Lang niet iedereen, die op de Joodse begraafplaats begraven werd, heeft nu nog een grafsteen. Vandaar dit overzicht als pdf-document.


Vertaling grafstenen
Foto’s van een reeks grafstenen, met de vertaling van de Hebreeuwse tekst door Adri Drint (Let op: haar nummering wijkt af van de onze).

 

Register 1852-1904
U vindt hier de gescande pagina’s van het Register waarin bijgehouden werd op welke rij en plek iemand in de periode 1852-1904 begraven werd.
Daarnaast wordt de informatie van het Grafregister 1852-1904 uitgewerkt in een overzicht van de graven.

 

Foto impressie begraafplaats
Een serie foto's over de begraafplaats van diverse grafstenen op de begraafplaats en monumenten.

 

 

Zoekterm invullen + 'Enter'