Copyright 2024 - Joodse Begraafplaats Assen

Omdat het zicht op de verschillende beschikbare registers wat verwarrend kan zijn, volgt hier eerst een overzicht van onze belangrijkste bronnenDe beheerders van de Joodse begraafplaats Assen hielden zeker twee, mogelijk drie registers bij:

  1. Het Register van wie overleed en begraven werd
  2. Het Register van de plek waarop iemand begraven werd
  3. Mogelijk een apart Register van kindergraven.

Daarnaast hield het kerkbestuur registers bij, van (besnijdenissen? en) huwelijk

We hebben zes primaire bronnen:

  1. Het grafregister 1852-1904, dat zich in het archief te Jeruzalem bevindt. In het DA is er een Cd-rom (aan dit register is de naam van mw. Cohen Rapoport verbonden)
  2. Het overlijdensregister 1861-1890, dat zich in het Drents Archief bevindt.
  3. Het overlijdensregister 1890-1941, dat is aangekocht en zich in het DA bevindt
  4. Het overlijdensregister 1941-heden, in bezit van Floor Vos en waarvan de gegevens zich in het DA bevinden
  5. Het huwelijksregister 1861-1914, dat zich in het DA bevindt (aan dit register is de naam van mw. Cohen Rapoport verbonden)
  6. Twee schriften met overlijdens te Westerbork, en een schrift met overlijdens van de familie Kolthoff. Oorspronkelijk bevonden deze drie schriften zich in het JHM, nu in het DA.

Daarnaast hebben we een groot aantal secundaire bronnen, namelijk klappers met de resultaten van het onderzoek van dr. Jan Ridderbos.

 

In deze afdeling eerst een Overzicht van alle overledenen 1778 - heden, dwz:

en daarna foto galerijen met de gescande pagina's van de 3 begrafenisregisters:

 

Zoekterm invullen + 'Enter'