Copyright 2024 - Joodse Begraafplaats Assen

De informatie onder deze knop bestaat uit twee gedeeltes:

Het chronologisch overzicht is vanwege de grote omvang in gedeelten weergegeven met een eerste "knip" bij 1860. Die "knip" tussen deze perioden is niet bij 1852, het beginjaar van het Grafregister, gelegd maar bij 1860 vanaf welk jaar de drie begrafenisregisters beschikbaar zijn. Verder moest het grote bestand 1890 - 1941 in twee stukken (tot en na 1920) geladen worden, vanwege begrensde capaciteit van de bestanden in de database.

Een belangrijke bron is de Burgerlijke Stand te Assen met gegevens over de personen, die overleden zijn in de periode 1813-1852. Het ligt voor de hand dat zij op de Joodse begraafplaats begraven werden, maar er zijn geen documenten, die dat bevestigen. Daarnaast is er informatie uit het Grafregister 1852 - 1904.

In het tweede gedeelte worden alle Joodse inwoners van Assen, die begraven werden op de Joodse begraafplaats, in alfabetische volgorde weergegeven. 

 

 

Zoekterm invullen + 'Enter'