Copyright 2024 - Joodse Begraafplaats Assen

Hieronder vindt u een lijst met websites waar meer informatie in relatie tot dit onderwerp te vinden is.

Joods Historisch Museum Het Joods Historisch Museum in Amsterdam is een museum dat de Joodse cultuur, religie en geschiedenis belicht. Sinds 1987 is het museum gevestigd aan het Jonas Daniël Meijerplein hoek Nieuwe Amstelstraat. Het complex bestaat uit vier Hoogduitse synagogen, die niet meer als zodanig werden gebruikt: de Grote Sjoel, Obbene Sjoel, Dritt Sjoel en de Neie Shul.  http://www.jhm.nl
Herinnerings Centrum Westerbork Herinneringscentrum Kamp Westerbork is een museum waar de geschiedenis van Kamp Westerbork wordt verteld.
Het begon met een replica van een tentoonstelling in Auschwitz en is door de toenemende bezoekersaantallen in 1999 uitgebreid. Het heeft een permanente tentoonstelling waar diverse voorwerpen en filmfragmenten te zien zijn en een ruimte voor wisselende tentoonstellingen. Het centrum beheert daarnaast een deel van het kamparchief.  http://www.kampwesterbork.nl/   en  https://www.geheugenvandrenthe.nl/page/10895/kamp-westerbork
Sjoa Drenthe Deze site wil een gedenkteken voor al deze oorlogsslachtoffers en tevens een platform voor genealogen, familieleden en bekenden van deze oorlogsslachtoffers en andere geïnteresseerden.
Zij kunnen hun gegevens, foto’s, documenten, verhalen of ander materiaal bijdragen aan dit Drentse digitale monument. Hierdoor wordt deze website in de komende jaren steeds waardevoller Drents erfgoed.
Dit project biedt voor het eerst inzicht in alle Drentse oorlogsslachtoffers, waar zij woonden en in hun onderlinge familierelaties. Een samenvattend Informatieblad is op de website beschikbaar.   http://www.sjoa-drenthe.nl
Drents Archief Het Drents Archief brengt erfgoed dichterbij mensen, laat ze met andere ogen naar hun omgeving kijken en maakt ze bewust van de eigen sporen in het verleden. We koesteren ons DNA, dat is de basis: authentiek, zorgzaam/betrouwbaar, toegankelijk/gidsen, verrassend/ondernemend, delen en inspireren. http://www.drentsarchief.nl
Oorlogsmonumenten van Nationaal Comité 4 en 5 mei Op deze site vindt u een schat aan informatie over ruim 3500 oorlogsmonumenten. Per monument zijn hier praktische details te vinden zoals wie of wat er herdacht wordt, de ontwerper, onthullingdatum, vorm en materiaal, tekst en de exacte locatie. Daarnaast kunt u hier ook terecht voor geschiedenis, documentatie, foto’s en video’s, de school die het monument heeft geadopteerd en persoonlijke verhalen achter de monumenten.  http://www.4en5mei.nl/herdenken-en-vieren/oorlogsmonumenten/
Oorlogsgraven Stichting De Oorlogsgravenstichting gedenkt ongeveer 180.000 Nederlandse oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog of tijdens gewelddadige conflicten daarna.
Wij geloven dat het vertellen van hun verhalen bijdraagt aan het besef dat vrede, vrijheid en veiligheid niet vanzelfsprekend zijn. Wij houden de herinnering aan deze mensen levend door hun verhalen te verzamelen en te delen, hun namen te registreren en door het onderhouden van de 50.000 Nederlandse oorlogsgraven waar ook ter wereld.  https://oorlogsgravenstichting.nl
Alle Drenten

AlleDrenten is de genealogische database van het Drents Archief. U kunt zoeken op meer dan 5 miljoen namen via het zoekscherm. Daarnaast staan er veel scans van archiefstukken op deze site die nog niet doorzoekbaar zijn, maar die u wel kunt doorbladeren. http://alledrenten.nl/

WieWasWie

WieWasWie.nl is een website voor stamboomonderzoek, het resultaat van samenwerking tussen een groot aantal archiefinstellingen.   https://www.wiewaswie.nl/

Akevoth Met diverse databases en groeperingen (verschillende versies Northern database, families, regionale projecten, etc). Gerund door vrijwilligers uit Israël, NL, UK en USA. Zowel oorlogsslachtoffers en voorouders als strak gereguleerde stambomen, waar ook regionale bundels op staan, maar Drenthe nog niet. 
Ontwikkeling en onderhoud van de website door vrijwilligers met financiële ondersteuning van "SCMI- Collectieve Maror Gelden Israël" en kleine donaties.
In humo-gen software gegoten genealogieën.
http://www.dutchjewry.org/
Het Stenen Archief Een gemeenschappelijk digitalisatieproject van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap en Akevoth. Dit joint-venture project is een project op lange termijn en wordt uitgevoerd in twee fasen, nl eerst het fotograferen, digitaliseren en het vertalen van de grafstenen en het in beeld brengen van de begraafplaatsen als aanvulling op eerdergenoemde databank.  http://www.stenenarchief.nl/
The Family Tree Collection
The Family Tree Collection wordt onderhouden door vrijwilligers van Akevoth.
Deze site bevat genealogieën, die digitaal (in gedcom format) door anderen aan de Dutch Jewish Genealogical Data Base werden aangeboden en sommigen zijn door Akevoth gedigitaliseerd met toestemming van de personen, die ze hebben aangeboden.  http://www.dutchjewry.org
Stamboomgids Gids op het gebied van genealogie, stambomen, familienamen en archieven, hulpmiddel voor stamboomonder­zoek voor en door genealogen. Alle in de Stamboom Gids opgenomen 20.611 websites zijn gecategoriseerd en voorzien van een beschrijving en schermafdruk. Het is een website   https://www.stamboomgids.nl/
Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie - Assen De vereniging heeft als doel het bevorderen van genealogisch onderzoek van Joodse families in Nederland, hun voorouders in het buitenland en kennisverwerving, in het kader van genealogisch onderzoek, naar de positie van Joden in de Nederlandse samenleving door de jaren heen. http://www.nljewgen.org/?s=Joodse+Begraafplaats+Drenthe 
Stichting Joods Erfgoed Meppel SJEM beheert onder eindverantwoordelijkheid van het NIK de Joodse Begraafplaats te Meppel. Samen met de Gemeente Meppel en de vele vrijwilligers onderhoudt stichting Joods Erfgoed Meppel deze begraafplaats, draagt zorg voor vakkundige restauratie en houdt het gedachtegoed “levend".  http://joodserfgoedmeppel.nl/ 
Stichting Struikelstenen Assen De Stichting Struikelstenen Assen heeft als doel speciale stenen te laten maken voor Joodse slachtoffers en slachtoffers onder de verzetsstrijders, die door naziterreur in de Tweede Wereldoorlog vanuit Assen naar de concentratiekampen/werkkampen zijn weggevoerd en vermoord of gefusilleerd. De stenen worden in het trottoir geplaatst voor of vlakbij het laatst bewoonde huis van het slachtoffer. http://www.struikelstenen-assen.nl/  
Joodse Gemeenschap Smilde Deze website wil een reconstructie maken van de Joodse gemeenschap in Smilde, die vanaf 1825 als 'Bijkerk onder Dwingeloo' tot de Tweede Wereldoorlog als een kleine, maar  zelfstandige Joodse gemeenschap bestond. De Joodse begraafplaats bij Hoogersmilde is de stille getuige van dit vergane Joodse leven.  http://www.dirkhuizinga.nl/smilde/

 

 

 

 

 

Zoekterm invullen + 'Enter'