Copyright 2024 - Joodse Begraafplaats Assen

Henk Pastoor stuurde drie kaartjes van de Joodse begraafplaats, die aangeven hoe het zich sinds 1854 ontwikkeld heeft.
Die geven de huidige kadastrale situatie weer plus een kaart van een meting omstreeks 1884 van de aankoop en het nieuw gebouwde opbaarhuisje en nog de zgn. hulpkaart van die meting.

 Bijlage1 Haarweg kad 768x1087

Huidige kadastrale situatie

– Nummer sectie W 1014 – oppervlakte 12.78 are – vroeger sectie O nummer 427 en afkomstig uit sectie O nummer 66 (aankoop omstreeks 1884).
– Nummer sectie W 1015 – oppervlakte 28.20 are – vroeger sectie O nummer 428 en afkomstig uit sectie O nummer 65 (opbaarhuisjes gebouwd omstreeks 1884).

Bijlage2 MetingbijStichting Aankoop

Meting omstreeks 1884 van de aankoop en het nieuw gebouwde opbaarhuisje
– Volgens de landmeter is het perceel 427 aangekocht door Kolthof & cs (en consorten).
– Het perceel sectie O nummer 65 is vernummerd in sectie O nummer 428 door de meting van het opbaarhuisje.

Bijlage3 Kad.situatie oktober1884

Weergave (zgn. hulpkaart) van de meting omstreeks 1884
waarbij de nieuwe grenzen in rood zijn getekend. Nieuwe nummer zijn op deze tekening in zwart vermeld.

 

 

Zoekterm invullen + 'Enter'