Alfabetische lijst doorzoeken

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Personen op naam zoeken

Inleiding


De Joodse begraafplaats te Assen vervult twee functies. Het is in de eerste plaats de plek waar nu al meer dan tweehonderd jaren leden van de Joodse gemeenschap begraven worden. Daarnaast is het de plek waar de Joodse Assenaren, die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen in het vernietigingskamp, herdacht worden. Dit geldt ook voor de Joden die overleden in het kamp Westerbork en hier begraven werden: het grootste gedeelte van hen kreeg geen eigen grafsteen en daarom is er een monument opgericht waarop hun namen te lezen staan.

Deze website biedt informatie over vele mensen, die hier vóór 1940 begraven werden. Daarnaast is dit een Digitaal Monument voor Joodse oorlogsslachtoffers.

Waar mogelijk, wordt de gezinssamenstelling zo compleet mogelijk weergegeven. Op die manier wordt duidelijk, hoe groot de ramp was die de Asser samenleving trof. Drie generaties Joden werden bijna compleet weggevaagd. Gezinsleden die niet te Assen woonden, werden tussen [ ] gezet.

Omdat het om een eerste poging gaat om een omvattend overzicht samenstellen, is het onvermijdelijk dat er fouten en tekortkomingen zijn. Aanvullingen en verbeteringen zijn dan ook van harte welkom. U kunt deze doorgeven via ons contactformulier.

Moge de herinnering aan al deze mensen op beide grafmonumenten ons tot zegen zijn.

Dr. Jan Ridderbos te Assen, redacteur

De redacteur is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, met uitzondering van de bijdragen onder de naam van een andere auteur.